Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Heimesjukepleia

Ansatte i avdelingen Heimesjukepleia
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingssjukepleier heimetenesta 901 15 244
959 82 603
Tenesteleiar, Heimetenesta 61 21 71 61 959 82 598