Arbeidstreningssenteret - ATS-Dei Gode Hjelparane, Lom og Skjåk

ATS-Dei Gode Hjelparane, Lom og Skjåk

Dette er eit tiltak for at eldre og uføre skal kunne bu lengre heime, der trivselen er størst. ATS - Dei Gode Hjelparane vil og vera eit tilbod til pensjonister som ønskjer å vera aktive.

Vi kan hjelpe deg med:

Vi hjelper i tillegg også andre personar som har for ei lengre eller kortare periode kome i ein litt vanskeleg situasjon. Dette kan for eksempel vera køyring av matvarer heim til deg, som har knekt foten eller liknande. 

 • Heimkjøring av daglegvarer
 • Sal av ved
 • Flyttehjelp
 • Måke snø
 • Grusing om vinteren
 • Slå plenen
 • Enklare hagearbeid
 • Gjera enkle reparasjonar
 • Bortkøyring av søppel og hageavfall
 • Ut og innbering av hagemøblar
 • Gravstell
 • Trefelling

Sjå meir informasjon her:

Vi er også på Facebook

Kontakt

Magne Thorstad
Leiar Dei Gode Hjelparane
Mobil 920 22 825
Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway