For tilsette

Klikk for stort bilde

Invitasjon til allmøte

Kommunedirektøren inviterer deg som tilsett i Skjåk kommune til allmøte onsdag 28. august. Møte blir halde på Storstugu på Skjåkheimen, klokka 15.30-16.30.

Kommunedirektøren meiner det er naudsynt at ansatte får nyttig informasjon frå administrasjonen. På møte ynskjer kommunedirektøren å informere om tema som kan være nyttig for deg som tilsett i kommunen. Aktuelle tema: Politiske vedtak, økonomi, administrativ organisering, framtidige satsingar, osv.

Vel møtt!

Kommunedirektør Ivar Bø