Rådmannen informerer

Viktig informasjon frå rådmannen til alle tilsette

Skjåk kommunestyre

har per 20.12.16 gjort vedtak om årsbudsjett for neste år og økonomiplan for dei neste fire åra. Her finn du informasjon om vedtaket og korleis vi skal arbeide med dette framover.

Økonomiplan 2017-2020