Interne stillingsutlysningar

Tenesteleiar er ansvarleg for at dei tilsette i tenesta får kjennskap til interne utlysningar. Tilsette i Skjåk kommune kan søke på interne utlysningar, andre som søker vil ikkje bli teke med i vurderinga ved tilsetting.

Lom og Skjåk brannvesen er eit interkommunalt samarbeidsselskap eigd av kommunane Lom og Skjåk. Brannvesenet er organisert med førebyggande og beredskapsavdeling.

I Lom og Skjåk brannvesen er det ledig deltidsstilling i 25 % leiar beredskap/ varabrannsjef.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690