Lærling i Skjåk kommune

Vi ynskjer å ta inn inntil 4 nye lærlingar i 2021.

Aktuelle fag

  • Helsefagarbeidar
  • Barne- og ungdomsarbeidar
  • IKT-servicefag
  • Kontor- og administrasjonsfag

Spørsmål kan rettast til personalkonsulent Elin Bakke, mobil 99756690, e-post elin.bakke@skjaak.kommune.no

Søknadsfrist 1. mars 2021

Kommunedirektøren

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690