Organisasjonskart Skjåk kommune

Administrativ organisering i Skjåk kommune etter vedtak i leiar- og stabsmøte 22. oktober 2018

Rådmann Skjåk kommunePersonal, Økonomi, Plan, miljø og beredskap,tenesteutvikling,Folkehelse, Personvern, IT, TildelingKommunalsjef Oppvekst og utdanningKommunalsjef Helse og omsorgTeknisk sjef Teknisk driftNærings-  og utviklingssjef Næring, utvikling og kultur fgf
Fant du det du leitte etter?