Organisasjonskart Skjåk kommune

Administrativ organisering i Skjåk kommune frå 1.3.2017

Rådmann i Skjåk kommune Assisterende rådmann Helse og omsorg Oppvekst og utdanning Skjåkheimen Hjemmetjenester Helsetjenester Barnehager i Skjåk Barnevern Barnehage Skuler i Skjåk Sosiale tenester Kulturskule i Skjåk Innvandring Barnehage administrasjon Rådmann Skjåk kommune Økonomiavdeling