Ansattoversikt


Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 47 020
Konsulent 415 04 309
Biblioteksjef 949 70 424

Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar avlastning 915 18 455
Kontakt kreft- og demensomsorg 61 21 71 66
Kommunalsjef, Helse og omsorg 61 21 70 00 482 34 101
NAV Lom og Skjåk 55 55 33 33

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Kontakt

 • www.nav.no: Døgnope
 • Adresse: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
 • E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
 • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00-15.30)
 • Etter timeavtale: kl. 08.00-15.00 kvar dag

Opningstider publikumsmottaket: Kl: 12:00-14:00 - Måndag, onsdag og fredag.

Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062

Helse, omsorg og sosialteneste - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernskonsulent 910 08 072
Barnevernskonsulent 912 40 625
Tenesteleiar barnevern 400 36 570

Helse, omsorg og sosialteneste - Fysioterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut
Fysioterapeut (vikar frå 25/6-18))
Fysioterapeut
Fysioterapeut, vikar
Fysioterapeut (permisjon frå 25/6-18)

Helse, omsorg og sosialteneste - Heimesjukepleia

Ansatte i avdelingen Heimesjukepleia
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lagleiar for heimetenesta 901 15 244
959 82 603
Tenesteleiar, Heimetenesta 61 21 71 61

Helse, omsorg og sosialteneste - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar 61 21 70 00 907 26 428
Helsesyster - Skjåk Helsestasjon 905 76 553
Jordmor 61 21 70 00 482 28 307
Miljøterapeut helsestasjon 61 21 70 00 902 41 735

Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåk legekontor

Ansatte i avdelingen Skjåk legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 00

Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 70
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 482 90 697
Ergoterapeut 61 21 71 89 902 49 320
Sekretær, Skjåkheimen 61 21 71 62
Tenesteleiar institusjon, Skjåkheimen 61 21 71 88 489 97 924
Hjelpemiddelkontakt 959 82 608

Helse, omsorg og sosialteneste - Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 62 291
948 48 724
Tildelingskontor 61 21 70 00 948 48 724
 • Telefon avd. Skjåk: 948 48 724
 • Telefon avd. Lom: 905 62 291
 

IT-support

Ansatte i avdelingen IT-support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-support, regiondata 80 03 32 10

Kyrkjekontoret

Ansatte i avdelingen Kyrkjekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverge, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 948 62 267
Kyrkjelydsekretær, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 906 77 563

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbruksrådgjevar 909 99 496
Skogbrukssjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661
Næringssjef 907 48 377
Næringskonsulent 61 21 70 00 909 41 702

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 70 00 907 09 488
Nordberg skule 61 21 41 43 415 16 542
Kulturskulelærar 415 76 249
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Fung. Rektor Kulturskulen, Kulturskulen 906 74 150 913 81 446
Lærar, Vaksenopplæring 930 96 056
Lærar, PKU, Vaksenopplæring 61 21 70 00 930 96 056
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716
Styrar Holemork barnehage 61 21 31 53
Hovudvernombud - Nordberg skule 948 93 491 948 93 491
61 21 48 32
Styrar Dønfoss naturbarnehage 61 21 48 32
Rektor, Marlo skule 61 21 70 00
Styrar Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457
Leiar, flyktningteneste og integrering 61 21 70 00 489 95 307

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 21 70 00 958 35 907
Elias Sperstad

Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 47 154 905 66 741
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
61 21 70 00
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 61 21 70 00 958 74 571

Skjåk Friviljugsentral

Ansatte i avdelingen Skjåk Friviljugsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 61 21 70 00 997 56 690
Leiar Støttefunksjon 61 21 70 00 402 16 514
Kulturkonsulent 991 62 602
Folkehelsekoordinator NGLMS 61 21 70 00 995 07 270
Næringssjef 61 21 70 00 907 48 377

Støttefunksjon

Ansatte i avdelingen Støttefunksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dei Gode Hjelparane 920 22 825

Tlf til butikken: 904 07 922

Kalender Skjåk kommune heimeside 61 21 70 00
Sekretær, Servicetorget 909 74 621
Kantina, Skjåk ungdomsskule 61 21 71 73 930 29 945
IT-Konsulent 970 57 216

For IT-support, ta kontakt med:

 • RegionData Helpdesk: 800 33 210
 • support@skjaak.kommune.no 
Sekretær - Servicetorget 61 21 70 00 907 28 415
Sekretær - Servicetorget 61 21 70 00 907 52 377
Kundemottak 61 21 70 00
Skjåk kommune Servicetorg
Informasjonskonsulent 414 14 644

Tannlege

Ansatte i avdelingen Tannlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 40 14

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 77 628
 • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.
Vaktmeister 918 28 004
Driftsoperatør 917 21 109
Vaktmeister - Teknisk drift 905 75 404
Vaktmeister - teknisk drift 959 89 949

Kontaktansvarleg for svømmehallen i Skjåk

Vaktmeister - teknisk drift 996 93 846
Vaktmeister - Teknisk drift 957 95 662
Driftsleiar veg, vatn og avløp 61 21 70 00 970 00 108
Leiar Teknisk drift 61 21 70 00 474 52 125
61 21 70 00 920 22 825
Vaktmeister, Teknisk drift 992 67 006 992 67 006
Prosjektleiar, Teknisk drift 61 21 70 00 906 12 240

Webredaktør

Ansatte i avdelingen Webredaktør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Web- og informasjonsansvarleg 61 21 70 00 414 14 644

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 21 70 00 948 59 334
Økonomi, lønn 905 47 154
Økonomikonsulent 905 66 741
Førstekonsulent, Økonomi 948 50 545