Holemork barnehage

Holemork barnehage ligg 4 km aust for Bismo sentrum, og er godkjent for 36 plassar. Barnehagen ligg i rolege omgjevnader, og nyttar mykje naturen i nærområdet. Det er opparbeidd eigen uteplass med lavvo i gangavstand frå barnehagen. På uteområdet til barnehagen har vi eit stort bålhus som vert nytta til ulike aktivitetar.

  • Holemork barnehage på Facebook
  • Adresse: Holemorkvegen 42, 2690 Skjåk

Årsplan

Sjå Årsplan for Bismo- og Holemork barnehage 2023-2024 (PDF, 29 MB)

Gebyr for mat

Vedlagt er gebyr for mat i barnehagen. Kostprisane som gjeld i Holemork- og Bismo barnehage er:

  • 5 d/: 350 kr
  • 4 d/v: 300 kr
  • 3 d/v: 250 kr

Artikkelliste

Kontakt

Mogunn Synstnes
Styrar Holemork og Bismo barnehage
Telefon 61 21 70 71
Ranveig Henriksen Bøhle
Dagleg leiar (Ute i permisjon) -
Telefon 61 21 31 53

(Ute i permisjon)

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.07.00-16.30