Prisar og vedtekter for barnehage

Her er satsane som gjeld frå kunngjeringsdato 01.01.2023:

Her er satsane som gjeld frå kunngjeringsdato 01.01.2023:
Antall dagar Mengde Prisar gjeldande frå 1. januar 2023 Merknad
3 dagar Pr.mnd. 2490
4 dagar Pr.mnd. 2900
5 dagar (makspris) Pr.mnd. 3000 1)
Ekstra dag pr dag Pr. dag 330
Syskenmoderasjon 2 barn 30 %
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis

Lenket til Alt om kommunale gebyr finn du her

Merknad:

1)  Er maksprisen høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til husstanden, kan ein søke om redusert pris. Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.

Barnehagen kan krevje betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.

Gratis kjernetid:

Det er 20 timar gratis kjernetid per veke for 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og med barn med utsett skulestart, og som bur i hushaldningar med låg inntekt. Frå 1. august 2022 er inntektsgrensa 598 825 kroner.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Vedtekter

Vedtektene for barnehagane finn du her (PDF, 267 kB)

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074