Prisar

Elevavgiftar ved Lom og Skjåk kulturskule

Dersom du skal halde fram som elev ved kulturskulen og/eller framleis ynskjer å stå på venteliste, må du hugse å re-registrere deg i perioden 1. april - 1. mai

  • Dersom du er elev ved skulen og ynskjer å halde fram med same aktiviteten neste år, må du re-registrere deg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering er open 1. april til 1. mai. Elevar som ikkje er re-registrerte innan 1. mai vert registrert som slutta. 
  • Elevar som står på venteliste, må re-registrere seg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering av ventelisteplass er open frå 1. april - 1. mai. Elevar som ikkje er re-registrerte på ventelisteplass innan 1. mai, blir automatisk sletta frå ventelisteplassen.