Musikk i byrjinga av livet

Tilbodet blir gjeve både i Lom og Skjåk

Dette tilbodet er eit samarbeid mellom kulturskulen og helsestasjonen i Lom og Skjåk. Musikk i byrjinga av livet er organisert som kurs som går over 10 gonger. Det er helsestasjonane som tek i mot påmelding og gjev ut informasjon.
Ynskjer du å vera med på dette tilbodet, ta kontakt med helsestasjonen i Lom eller Skjåk.
 

Kontakt

Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747
Aud Jotun
Helsesjukepleiar
Mobil 908 48 548