Trekkspel og torader

Opplæringa her er mest fokusert rundt folkemusikk og gammaldans, men du vil og få prøve deg innan andre sjangrar og stilartar. Det er individuell opplæring, men samspel vil vera ein del av undervisninga.

Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk. Søk deg inn på trekkspel og torader her:

Trekkspel og torader

Opplæring på trekkspel og torader

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele trekkspel og torader.  Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Undervisningsplanar