Skulehelsetenesta

 Skulehelsetenesta er til for alle som går på barne- og ungdomsskulen.  Tenesta er gratis, og du kan ta kontakt utan timeavtale.

Helsestasjon - og skulehelseteneseta fylgjer nasjonale veileder for helsefremjande og forebyggande arbeid i helsestasjons og skulehelsetenesta. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons-og- skolehelsetjenesten

 

Teieplikt          Personalet ved helsestasjonen har teieplikt etter helsepersonellova. Dersom andre     samarbeidspartnere skal kome inn i bildet, må foreldra gjeve sitt samtykke til det. Eit munnleg samtykke er like gjeldande som eit skriftleg.

Kontortid         Helsesjukepleiar skal etter planen være på skulen kvar dag.

Individuelle samtaler

Samtaler ved behov. Etter ynskje frå skule, foreldre og elever.

 

Gruppesamtaler

 Etter ynskje frå skule, foreldre og elever

 

Foreldreveiledning

Ta kontakt ved behov for foreldreveiledning.

 

1. klasse

Skulestartundersøking

 

2.klasse

DTP-IPV (stivkrampe, kikhoste, difteri, polio)

 

3.klasse

Samtale, høgde og vekt

 

5.klasse

Helsesirkel undervisning og samtale

Pubertet

 

6.klasse

MMR (meslingar, kusma og raude hundar)

 

7.klasse

HPV (mot livmorhalskreft)

 

8.klasse

Individuelle helse og trivselssamtaler med helsesjukepleiar

 

9.klasse

3 dager med psykisk helse

Seksualundervisning

 

10. klasse

Påfyll av DTP-IPV(stivkrampe, kikhoste, difteri, polio)

 

                         

 

Skulehelsetenesta samarbeider med naudsynte instansar for å ivareta barna si helse og utvikling.