Kommunedirektøren informerer

Klikk for stort bilde

Viktig informasjon frå kommunedirektøren til alle tilsette

Sommarhelsing 2019

Eit tilbakeblikk -  og litt om kva vi kan vente oss framover

 

Møte med hovudtilllitsvalde (HTV) og hovudverneombod (HVO)

 

Skjåk kommunestyre

har per 20.12.16 gjort vedtak om årsbudsjett for neste år og økonomiplan for dei neste fire åra. Her finn du informasjon om vedtaket og korleis vi skal arbeide med dette framover.

Økonomiplan 2017-2020