Nedetid for matrikkelinformasjon i kartløysingar og ISY ProAktiv

Fredag 21.02. kl 0745

Nedetid for matrikkelinformasjon i kartløysingar og ISY ProAktiv

Fredag 21.02. kl 0745 vil det skje eit passordbyte for matrikkelbrukarar som gjev matrikkelinformasjon til kartløysingar og ISY ProAktiv. Alt skal vera i orden igjen til kl 1000 same dag. Matrikkelinformasjon kan vera fråverande i desse løysingane i dette tidsrommet. Det kan vera nødvendig å restarte applikasjonane for at endringane skal tre i kraft. Dette er ein prosess som skjer ein gong i året. Spørsmål kan rettas til Stig Roar Mandal på tlf 454 03 444 eller srm@lom.kommune.no. 
 

Kontakt

Stig Roar Mandal
Ingeniør
Mobil 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.