Temakveld med KLP er avlyst

Viser til avtale om KLP-opplegg den 16. og 17. mars. I samråd med kommuneoverlegen har kommuneleiinga i Skjåk kommune i dag bestemt at det planlagde opplegget utgår. Vi vil kome attende med meir informasjon. Opplegget vil bli gjennomført seinare i vår, eller i løpet av hausten.

Når det gjeld individuelle samtaler med KLP vil dette kunne bli gjennomført over skype, om det skulle vere ynskje om samtale i løpet av mars/april.