Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

I statsråd 8. juni ble det vedtatt når lovendringer om bedre rettssikkerhet for barn og foreldre trer i kraft

Se sak her