Fysioterapi

Fysioterapi Skjåk - Klikk for stort bilde

Skjåk fysioterapi

Fysioterapi består av helsefremjande og førebyggande arbeid. Målet er gjennom kartlegging, trening og behandling å oppnå best mogleg funksjon i samband med skade eller funksjonssvikt. Fysioterapeutar behandlar enkeltpersonar i alle aldrar, men kan også jobbe helsefremjande og førebyggande mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå.

Frå den 1. januar 2018 treng ein ikkje tilvising frå lege for å få trygderefusjon hjå fysioterapeut med kommunal avtale. Det vil være eigenandelar for behandling etter fastsette takster for alle utanom born under 16 år og personar som får behandling for godkjend yrkesskade. Du vil automatisk få frikort 2 når eigenandelstaket på kr 2085,- er nådd.

Tenesta består per 1. januar 2018 av fire fysioterapeutar, og vi held til i lokalar på kommunehuset. Lokalane har eigen treningssal som er ope for eigentrening etter avtale med fysioterapeut mellom 08.00 og 15.00 med unntak av når det haldast grupper. Sjå oppslag utanfor salen.

Sjå menypynkt øvst; Praktiske opplysingar  for brukarar av fysioterapitenesta i Skjåk kommune.

Kontakt

Elisabeth Lunde
Fysioterapeut
Mobil 905 06 257
Jorun Sperstad-Fjeld
Fysioterapeut
Mobil 905 06 257
Margrethe Morken Bøye
Fysioterapeut
Mobil 905 06 257

Opningstider

  • Kl. 08.00-15.00 (etter avtale)

Kontakt oss på telefon:

  • 905 06 257
  • 903 68 940