Skjåk helsestasjon

Helsestasjon - Klikk for stort bilde 

Helsestasjonens mål

Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hjå barn, og fremme barnas fysiske og psykiske helse. Vi gjev råd og rettleiing i alt som har med barn og gjere. Vi tek sikte på å oppdage avvikande utvikling så tidleg som mogleg. Vi arbeidar etter helsedirektoratetsveileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjeneste: 
 

Teiieplikt

Personalet ved helsestasjonen har teiieplikt etter helsepersonellova.
Dersom andre samarbeidspartnere skal komme inn i bildet, må foreldre gjeva sitt samtykke til det. Eit munnleg samtykke er like gjeldande som eit skrifteleg.
 

Helsestasjonstenestas samarbeidspartnere

Helsestasjonstenestas viktigaste samarbeidspartnere er foreldra /foresatte, jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, barnehage, skule, tannhelsetenesta,  PPT( pedagogisk-psykologisk teneste), BUP (barne og ungdomspsykiatri) og habiliterigstenesta.
  • Jordmortenesta
  • Barnekontroller
  • Skulehelseteneste
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Reisevaksinering/smittevern

Helsestasjonen i Skjåk har helsesystre og jordmor.

Åpningstid

Vi har ope kontortid kvar tysdag mellom kl. 09.00-11.00, om ikkje noko anna er opplyst. Her treng du ikkje timebestilling. 

Personell knyttet til Skjåk helsestasjon
Tittel Navn Telefon E-post
Helsesjukepleiar Rannveig Brennhaug 909 89 436 Kontakt
Helsesjukepleiar Aud Jotun 908 48 548 Kontakt
Miljøterapeut/Helsesjukepleiar Eli Skjåk Teigum 902 41 735 Kontakt
Jordmor Lise Berit Simensen 482 28 307 Kontakt
Fysioterapeut Elisabeth Lunde 905 06 257 Kontakt