Skjåk helsestasjon

Helsestasjon - Klikk for stort bilde  

Helsestasjonens mål

Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hjå barn, og fremme barnas fysiske og psykiske helse. Vi gjev råd og rettleiing i alt som har med barn og gjere. Vi tek sikte på å oppdage avvikande utvikling så tidleg som mogleg. Vi arbeidar etter helsedirektoratetsveileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjeneste: 
 

Teiieplikt

Personalet ved helsestasjonen har teiieplikt etter helsepersonellova.
Dersom andre samarbeidspartnere skal komme inn i bildet, må foreldre gjeva sitt samtykke til det. Eit munnleg samtykke er like gjeldande som eit skrifteleg.
 

Helsestasjonstenestas samarbeidspartnere

Helsestasjonstenestas viktigaste samarbeidspartnere er foreldra /foresatte, jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, barnehage, skule, tannhelsetenesta,  PPT( pedagogisk-psykologisk teneste), BUP (barne og ungdomspsykiatri) og habiliterigstenesta.
  • Jordmortenesta
  • Barnekontroller
  • Skulehelseteneste
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Reisevaksinering/smittevern

Helsestasjonen låner ut utstyr til barn og unge. Helsestasjonen i Skjåk har helsesystre og jordmor.

Åpningstid

Vi har ope kontortid kvar tysdag mellom kl. 09.00-11.00, om ikkje noko anna er opplyst. Her treng du ikkje timebestilling. 

Personell knyttet til Skjåk helsestasjon
Tittel Navn Telefon E-post
Helsesyster Rannveig Brennhaug 974 03 767 Kontakt
Helsesyster Aud Jotun 905 76 553 Kontakt
Miljøterapeut Eli Skjåk Teigum 902 41 735 Kontakt
Jordmor Lise Berit Simensen 482 28 307 Kontakt
Fysioterapeut Gunvor Hesla 905 06 257 Kontakt