Testing

  Hurtigtest - Klikk for stort bilde Adobe Stock Photo  

Testing i tiden framover

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk. Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.

Selvregistrering av positive tester

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider. Dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt vil det komme instrukser om det.

 

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

Flytskjema ved luftvegssymptom - Klikk for stort bilde    

Kontakt

Skjåk legekontor
Telefon 61 21 71 00

NGLMS - legevakt og legevaktsentral Otta

Kart

Skjåk legekontor