Skjåk legekontor

Skjåk legekontor ligg i kommunehuset sentralt midt i Bismo sentrum. Legekontoret har tre fastlegar og ein turnuskandidat, ein sjukepleiar  og tre helsesekretærar.

Skjåk legekontor (1) - Klikk for stort bilde

Legane ved Skjåk legekontor

  • Sondre Bøye (kommuneoverlege) 
  • Armind Semb
  • Vegard Brenna 
  • Per Jakob Bolstad (vikarlege)
  • Faisal Kahn (turnuslege)

Fastlegeordninga

Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din fastlege. Det er Helfo som fordelar pasientane på listene til fastlegane. Dersom du ønskjer å byte fastlege, kan du gjere det ved å gå inn på www.helsenorge.no, sjå lenka øvst på sida. Dersom du ikkje har fått tildelt fastlege, kan du bestille time hos legen du ønskjer å bruke.

Sjukepleiar/kreftsjukepleiar

Sjukepleiar og kreftkontakt Gry Kveen er frå 1. februar 2018 tilgjengeleg på legekontoret kvar dag for å ta hand om kreftpasientar, diverse prøvetaking så som urin- og blodprøvar, øyreskylling, hørseltest, fjerning av suturar, B12-injeksjonar etc. I tillegg skal ho ta hand om alt sårstell. Det betyr at heimebuande som tidlegare har fått utført sårstell på poliklinikken på Skjåkheimen, no skal gjere dette på legekontoret. Ring ekspedisjonen på tlf; 61217000 for timebestilling.

Reise- og influensavaksinar skal framleis utførast på helsestasjonen.

Helsesekretærane Jarnhild Kristianne Skamsar, Torø Barlund og Aud Fallingen svarer på telefonar, hjelper deg med timebestilling og andre spørsmål, og tek imot deg når du kjem på legekontoret. Dei har også ansvar for prøvetaking i laboratoriet.

Sjølhjelp

www.helsenorge.no får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp eiga helse. Der kan du byte fastlege, bestille frikort, få oversikt over alle reseptar og vaksiner, bestille og kreve dekning for pasientreiser og du får tilgang til kjernejournalen din.

Kjernejournal er ein elektronisk teneste som inneheld viktige opplysningar om helsa di. Både du som innbyggjar og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tenesta. Blir du akutt sjuk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningane i din kjernejournal. Kjernejournal er tilgjengeleg på alle sjukehus i Norge, og er innført i alle kommunar og fylke.

Du finn også informasjon om alle private og offentlege behandlingsstader og annan relevant informasjon.

Bestille legetime og fornye reseptar på nettet – ePortal

No kan du bestille legetime og fornye reseptar på nett. ePortal er ei internettbasert teneste som gjer det mogleg å kommunisere sikkert med fastlegen din. Du kan bestille legetime og fornye reseptar ved å logge deg inn via lenka "MIN SIDE" øvst på sida..

For meir informasjon og korleis du bruker e-portal, sjå her

Kontakt

Skjåk legevakt og kontor
Telefon 61 21 71 00

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.08.00-15.30
  • Telefon: 61 21 71 00
  • Telefontid: 08.00-11.30 og 12.30-15.00
  • Telefon tysdagar: kl.09.00-11.30 og 12.30-15.00