Skjåk legekontor

Skjåk legekontor (1) - Klikk for stort bilete

Legar ved Skjåk legekontor

 1. Christen Halle (konstituert kommuneoverlege)
 2. Sondre Bøye (permisjon fram til 1.1.2018)
 3. Armind Semb
 4. Vegard Brenna 
 5. Per Jakob Bolstad
 6. Faisal Kahn (turnuslege)

Fastlege

Fastlegeordninga gjev deg rett til å få ein allmennpraktiserande lege som din fastlege. Det er Helfo som fordelar pasientane på dei nye listene, men dersom du ønskjer å byte fastlege, kan du gjere det ved å gå inn på www.helsenorge.no. Dersom du ikkje har fått tildelt fastlege, kan du bestille time hos legen du ønskjer å bruke.

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiar vil være tilgjengeleg på legekontoret kvar onsdag. Kreftkontakt Gry Kveen vil være tilstades på legekontoret kvar onsdag frå 15.3. 

Telefontider:

 • Kl. 08.00-11.30 og frå kl. 12.30-15.00
 • Tysdagar frå kl. 09.00-11.30 og frå kl. 12.30-15.00
 • Ved behov for akutt hjelp, ring 113.

Kontakt oss

 • 113 - AMK-sentralen: Ved livstruande tilstander og øyeblikkeleg hjelp
 • 61 21 71 00 - Skjåk helsesenter og legekontor
 • 116 117  - Legevakt i helg/heilagdagar: Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 

Dersom behov for øyeblikkeleg hjelp utanom dagtid (16.00-08.00), ring legevakt 116117 eller nødnummeret 113. Legevakt kvardagar etter kl 16.00 og heile døgnet i helger og heilagdagar er lokalisert ved Nord-Gudbrandsdal legevakt på Otta.

ePortal

No kan du bestille legetime og fornye reseptar på nett. ePortal er ei internettbasert teneste som gjer det mogleg å kommunisere sikkert med fastlegen din. No kan du bestille legetime og fornye reseptar på nett her.

 

Kontakt

Skjåk legevakt og kontor
Telefon 61 21 71 00

Opningstider

 • Dagar: måndag-fredag:
 • Opningstid: kl.08.00-15.30