Bufellesskapet i Skjåk

Bufellesskapet for einsleg mindreårige i Skjåk er eit døgnbemanna bufellesskap med plass til fem ungdomar i alderen 13 til 18 år. Her arbeider det ein leiar, fire miljøterapeutar og fire miljøarbeidare.

FN definerer ein einsleg mindreårig som «ein asylsøkjar, flyktning eller ein person med opphald på humanitært grunnlag som er under 18 år. Han eller ho er i landet utan foreldre, eller andre med foreldreansvar». 
 

Kontakt

Margrethe Øvrelid
Leiar, flyktningteneste og integrering
Telefon 61 21 70 00
Mobil 489 95 307