Misvisande smittetal

AdobeStock photo Av og til kjem det tal i nasjonale oversiktar som kan føre til misvisande tal lokalt. Her kjem ei forklaring. 

VG sin koronaspesial og FHI.no hentar sine tall frå meldingssystemet for smittsomme sykdommar (MSIS - MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sjukdommar.). MSIS-tala kan vere ulike frå kommunane sine eigne tal av fleire grunnar. 

  • MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse, slik at for eksempel ein student i Trondheim eller Oslo som blir smitta, kan slå ut på Skjåk-tala dersom vedkommande fortsatt er folkeregistrert i heimkommunen.
  • Ein gjestearbeider som ikkje har fast bopel i Norge, vert registrert ved test på f. eks Lillehammer legevakt og ikkje på kommunen den smitta oppheld seg i, t.d. Skjåk. 

Vi vil informere om ny smitte

Skjåk kommune vil alltid informere når det kjem nye bekrefta prøvar på koronavirus i vår kommune. Under "Status Skjåk" her på heimesida kan du sjå siste oppdaterte informasjon.

Her finn du dei siste smittetala for Skjåk kommune