Vaksinering

Koronavaksinering - Klikk for stort bildeAlle vil bli kontakta per telefon eller tekstmelding etter kvart som vaksinane vert motteke. Det er ikkje naudsynt å kontakte kommunen eller fastlege. 

Status 21.07.2021

 • Antall som har fått 1. dose: 1132
 • Antall som har fått 2. dose: 708
 • Totalt antall sette doser: 1840

Alle som er i prioriteringsgruppe 9 skal no ha fått innkalling til vaksinering. Er du i prioriteringsgruppe 9  (45-54 år), eller ei av dei tidlegare prioriteringsgruppane, og ikkje fått innkalling til vaksinering,  er det fint om du tek kontakt med oss. 

Prioriteringsrekkefølge koronavaksine 

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under).
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Det er utfordrande å si noko om framdrifta da vi per dags dato kun veit antall vaksiner vi får ca. 1 veke fram i tid.  

Til deg som innbyggjar i Skjåk kommune

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Vårt mål er at personar som vert anbefalt vaksinasjon, vel å ta vaksinen.

Skjåk kommune planlegg nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vert løpande oppdatert på kommunen sine nettsider. Vi oppmodar pårørande om å informere sine.

Dersom du bur i Skjåk, men ikkje folkeregistrert så er det fint om du tek ein tlf til legekontoret vedr dette slik at vi for registrert deg. 

Alt om vaksinering