Vaksinering

Koronavaksinering - Klikk for stort bildeAlle vil bli kontakta per telefon eller tekstmelding etter kvart som vaksinane vert motteke. Det er ikkje naudsynt å kontakte kommunen eller fastlege. 

Status 12. mai 2021

  • Antall som har fått 1 dose: 567
  • Antall som har fått 2 dose: 254
  • Totalt antall sette doser: 993
  • Antall helsepresonell som har fått 1 dose: 135
  • Antall helsepersonell som har fått 2 dose: 52

Dei som får vaksine nå er aldersgruppa 65-74 år. Vi vaksinerar ein gong i veka, og vaksinestatus blir oppdatert ved vekeslutt kvar veke.

Vi har ikkje har sett AstraZeneca enda, vi følgjer FHI sine råd vedrørande denne vaksina. 

Til deg som innbyggjar i Skjåk kommune

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Vårt mål er at personar som vert anbefalt vaksinasjon, vel å ta vaksinen.

Skjåk kommune planlegg nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vert løpande oppdatert på kommunen sine nettsider. Vi oppmodar pårørande om å informere sine.

Dersom du bur i Skjåk, men ikkje folkeregistrert så er det fint om du tek ein tlf til legekontoret vedr dette slik at vi for registrert deg. 

Alt om vaksinering