Vaksinering

Koronavaksinering - Klikk for stort bilde

Status 01.10.2021

Helsestasjonen presiserar at dei som nå ikkje har tildelt time til dose 2, har sjølv ansvar for å sørgje for ny time til dette. Kontakt legekontoret på telefon 61 21 71 00 eller helsestasjonen direkte på mobil 908 48 548 for å sette opp time. 
For å unngå å måtte kaste vaksinedoser er vi avhengige av at det er minst 6-7 personar som vaksinerast dei dagane det er vaksinering. Kva dagar det blir sett opp vaksinering vil difor variere noko. 

Vi har nå vaksinert store deler av befolkninga i Skjåk kommune. Takk til bygdafolket for samarbeidet og for at dykk har teke ansvaret for å bli vaksinert. Vaksinasjonsdekkninga i Skjåk er svært godt.

Vaksineringa vil frå og med veke 37 foregå på helsestasjon. Ring legekontoret på 61 21 71 00 for å få time. Vi må ha 7 personer på kvart hetteglass med vaksiner vi opnar. Ber om forståing for at det derfor kan blir litt ventetid for å få vaksina. 

 

Alt om vaksinering

Kontakt

Skjåk legekontor
Telefon 61 21 71 00