Svømmehallen i Skjåk

Klikk for stort bilde

Reglar for bruk av svømmehallen vår og haust 2021.

Svømmehallen i Skjåk opnast kun for private grupper eller grupper organisert gjennom Skjåk idrettslag. (Reglar gjeldande frå 15. september 2020). Altså, det blir ikkje opna for offentleg bading før ny vurdering våren 2021. Offentleg bading er stengt så lenge smittevernreglane forblir uendra. Badstue vil også være stengd inntil vidare.

Reglar for bruk av svømmehallen for badegrupper

Gruppene må søkje om tid. Kontakt servicetorget.

 1. Ei badegruppe kan være på inntil 15 personar.
 2. Ansvarleg kontaktperson/gruppeleiar skal føre liste over personane i gruppa kvar gong bassenget blir brukt. Denne lista skal ved førespurnad kunne bli framvist i inntil 14 dagar etter bruk. Dette i tilfelle seinare smitteoppsporing. Ansvarleg kontaktperson/gruppeleiar har ansvar for at smittevernreglane blir fylgt.
 3. Før bruk skal kontaktflater vaskast med såpevatn og papir eller spritklut. Dette gjeld dørhandtak, benkeoverflater, kraner og eventuelle andre berøringspunkt. Brukargruppene må sjølve stille med spritklutar eller såpe.
 4. Kvar badegruppe skal ha ein person med godkjent livredningsprøve. Livredningskurs vil gli gjennomført i forbindelse med opning av svømmehallen.
 5. Badstuer vil være stengde.
 6. Gruppene er sjølv ansvarlege for reingjering av utstyret dei brukar. Dette skal gjerast etter retningsliner sett av gruppene sine særforbund.
 7. Etter bruk skal kontaktflater vaskast med såpevatn og papir eller spritklut.
 8. For bruk av garderobane gjeld same reglement som for andre grupper som brukar desse (sjå eige regelment for dette).
 9. Personar som ikkje overheld reglane vil bli vist bort.

Prisar for leige av svømmehall

 • Svømmehall "Innanbygds", maks 15 personar/time kr. 488,-
 • Svømmehall "Utanbygds", maks 15 personar/time kr. 600,-
 • Svømmehall m/sklie "Innanbygds", maks 15 personar/time kr. 588,-
 • Svømmehall m/sklie "Utanbygds", maks 15 personar/time kr. 700,-

Skjåk kommune tilbyr livreddingskurs:

Kurspåmelding og informasjon om kurs, ta kontakt med leiande vaktmeister Jon Brennhaug

Fakta om svømmehallen:

 • Eitt stort basseng m/vassklie
 • Bassenget har 4 baner m/stupeplattform
 • Lengde basseng: 25,0m
 • Bredde : 8,5m
 • Dybde grunndelen av bassenget: 0,9 m til 1,3 m
 • Dybde djupdelen av bassenget: 2,0 m til 2,20 m
 • Storsklie: lengde 18 m
 • Handikappvennleg ut/innstigning i basseng

For dei som ikkje er kjend i Skjåk så finn du svømmebassenget i Skjåkhallen, Bismo. Ta kontakt med servicetorget i Skjåk kommune om du har spørsmål (sjå kart)

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Jon Brennhaug
Leiande vaktmeister
Telefon 917 21 109