Idrett - Skjåk kommune

Viktig melding

VIKTIG MELDING!

Hedmark og Oppland blir slege i hop til Innlandet fylkeskommune frå 1. januar 2020.

Alle kommunane får da nye kommunenummer. Skjåk får kommunenummer 3433.

Av tekniske årsaker ved overgangen til nytt kommunenummer blir desse grepa gjort:
Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
Grunnboka stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mogleg grad handsame alle saker som skal sendast til tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegg eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

Idrett