Kultur i Skjåk

Kulturen blomstrar i lag og organisasjonar i Skjåk

Skjåk folkebibliotek har fleire arrangement i løpet av eit år. 

Kulturminnevern er svært omfattande. Sett frå kommunen si side er det viktig å få til eit samspel mellom dei ulike lag og organisasjonar og den kommunale kulturetaten. Det er og viktig å samarbeide med skule, arkiv, bibliotek og interkommunalt museum. 

Skjåk historielag er aktive med lokalhistorie.

Servicetorget og biblioteket sel lokalhistoriske bøker og turkart. Skjåk kulturskule gjev undervisning i m.a. musikkopplæring, samspel, dans, formgjeving, karusell, 3 - 5 års grupper, produksjon og musikk i byrjinga av livet.

Større arrangement, festivalar og jubileum