Skjåk folkebibliotek

Kva skjer på biblioteket?

Lær data

 • Vi svarer på spørsmål om grunnleggjande bruk av data.
   

Dataspel og datamaskiner

 • Vi har fleire datamaskiner til utlån i biblioteket og vi har Wii og PS3.
   

Bokbussen

 • Bokbussbøker kan leverast på biblioteket.
   

Bokgåve til barn

 • Barn får ei lita bokgåve frå biblioteket når dei kjem til 15 månaderskontroll på Helsestasjonen.
   

Boka-kjem

 • Ta kontakt om du treng bøker frakta heim. 

 

Lånereglar