Kultur i Skjåk

Kulturen blomstrar i lag og organisasjonar i Skjåk. Skjåk folkebibliotek har mange ulike arrangement i løpet av eit år. 

Skjåk i ver`n 2017 - Klikk for stort bilde Torstein L. Sperstad

Kulturen blomstrar i lag og organisasjonar i Skjåk

Kulturen blomstrar i lag og organisasjonar i Skjåk. Skjåk folkebibliotek har mange ulike arrangement i løpet av eit år. 

Kulturminnevern er svært omfattande. Sett frå kommunen si side er det viktig å få til eit samspel mellom dei ulike lag og organisasjonar og den kommunale kulturetaten. Det er og viktig å samarbeide med skule, arkiv, bibliotek og interkommunalt museum. 

Skjåk historielag er aktive med lokalhistorie.

Servicetorget og biblioteket sel lokalhistoriske bøker og turkart. Skjåk kulturskule gjev undervisning i usikkopplæring, samspel, korps, drill, dans, formgjeving, karusell, 3 - 5 års grupper, produksjon og musikk i byrjinga av livet.

Større arrangement, festivaler og jubileum