Næringsliv i Skjåk

Skjåk kommune treng eit aktivt og mangfalding næringsliv, der alle sektorar er viktige. Det er viktig å støtte nødvendig omstilling og utvikling i eksisterande verksemder og å hjelpe nyetablerarar i gang. Dette kan skje gjennom råd og rettleiing, hjelp til kontakt med andre aktørar som Innovasjon Norge og økonomisk støtte frå næringsfondet (ref reglane for dette). 

Kontakt

Eli Johanne Lundemo
Næringssjef
Mobil 907 48 377