Nyheiter

Klikk for stort bilde

Ny forskrift om regionale miljøtilskot for Innlandet er no vedteke. Dei fleste ordningane har vi hatt tidlegare, men enkelte ordningar er heilt nye, og enkelte ordningar er endra. Les meir om endringane i regionalt miljøprogram på Fylkesmannen Innlandet sine sider 


Mattilsynet har sendt ut informasjon om den nye dyrehelseforskrifta som kom i 2018, og om endringar i rutinar for hjerneprøver av husdyr: Informasjon til landbrukskontor jan 2019 (PDF, 550 kB)


Alle saker

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458