Nyheiter

Klikk for stort bilde

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidd ei brosjyre med aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltninga i Innlandet. Brosjyra inneheld og informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap, og liste over lokale rovviltkontaktar i Innlandet. Informasjonsbrosjyre rovvilt og beitesesong 2019 (PDF, 2 MB)


Ny forskrift om regionale miljøtilskot for Innlandet er no vedteke. Dei fleste ordningane har vi hatt tidlegare, men enkelte ordningar er heilt nye, og enkelte ordningar er endra. Les meir om endringane i regionalt miljøprogram på Fylkesmannen Innlandet sine sider 


Mattilsynet har sendt ut informasjon om den nye dyrehelseforskrifta som kom i 2018, og om endringar i rutinar for hjerneprøver av husdyr: Informasjon til landbrukskontor jan 2019 (PDF, 550 kB)


Alle saker

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458