Tilskot til tiltak i beiteområder

Klikk for stort bildeSau ved Åsen/Skjåk. Kari Hånsnar  

Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda. Formålet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite, og fremje fellestiltak. Beitelag og enkeltbrukarar kan søke om tilskot planleggings- og tilretteleggingstiltak, og tilskot til investering knytt til utmarksbeitene.  

Søknadsfrist: 1. juni.

Meir om ordninga og korleis du søker på Landbruksdirektoratets nettside

Kontakt

Kari Hånsnar
Landbruk og kultur
Mobil 991 62 602