Kommunale tilskot Skjåk

Klikk for stort bilde

 

Skjåk næringsfond kan gje tilskot til:

  • Nydyrking av jordbruksareal
  • Investeringar i driftsbygning
  • Vatningsanlegg
Regler og vilkår for tilskot til landbruksformål finn du i vedtektene for næringsfondet  (PDF, 620 kB)

 

 
 

 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458