Næringsfond

Skjåk næringsfond kan gje tilskott til etablerar og bedrifter. Næringskontoret kan rådgje for bruk av fondet og hjelpe til med å planleggje investeringar og bedriftsutviklingstiltak.

Send søknad med vedlegg til Skjåk kommune. Søknadar blir behandla av Næringskontoret og lagt fram for politiske organ. Søknadsbeløp under 100.000 kroner blir behandla i Formannskapet.

Vedlegg: næringsvedtekter Skjåk kommune (PDF, 620 kB)

 

 

Kontakt

Eli Johanne Lundemo
Næringssjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 48 377