Næring i Skjåk

Kontakt næringskontoret for næringsutvikling

Næringsarbeid

Vi arbeidar for tilrettelegging for næringslivet og har landbruksfagleg og bedriftsøkonomsk kompetanse på næringsavdelinga. Vi kan kople deg mot rette miljø for utvikling av bedrifta og hjelpe til med skriving av søknadar for finansiering.

  • Bedriftsutvikling og etablering
  • Søknader til næringsfondet i Skjåk kommune
  • Rådgjeving, informasjon og oppmuntring av etablerarar og næringsdrivande
  • Samfunnsutvikling og omdømmebygging for å gjere Skjåk meir attraktiv for næringsetablering og busetting.