Sals-, skjenke- og serveringsløyve - Skjåk kommune

Viktig melding

Spørsmål om koronaviruset?

Koronatelefon i Skjåk kommune 907 28 415. 

Opetid for koronatelefon: kvardagar frå kl.08:15 -11:00 og 12:00 -15:30

Gå til menypunkt om koronaviruset og sjå informasjon frå Skjåk kommune

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Sals-, skjenke- og serveringsløyve