Bondens nettverk

Som gardbrukar har ein eit stort ansvar. Vi veit at det dagleg er mange beslutningar som skal takast, og av og til kan ein oppleve at ansvaret blir for stort.  

For alle gardbrukarar kan det oppstå ein situasjon eller ei enkelthending som gjer at det er vanskeleg å handtere alt aleine. 

Du som gardbrukar skal vite at du har eit godt nettverk rundt deg. Mange i nettverket er villige til å hjelpe deg, og kan vere gode samtalepartnarar når ting blir vanskeleg.  

Vi er tilgjengeleg for deg - ta kontakt med ein av oss! 

Bondens nettverk
Namn Stilling Telefon
Erling Dagsgard Jordbrukssjef - kommune 90999496
Kristin Smågård Landbruksrådgjevar - kommune 93229458
Svanhild Lyngved Solheim HMS-rådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving 97704746
Håvard Åmot Svestad Psykisk helseteneste Lom og Skjåk 48149062
Ivar Morten Gjellesvik Kommunepsykolog Lom og Skjåk 48165518
Iren Nystuen Rådgjevar i Sparebank1 Lom og Skjåk 41415641
Runa Smedsmo Lom Avløysarlag 90181478
Hanne Elisabeth Bakken Lom Bonde- og Småbrukarlag 48231744

Dei som har sagt ja til å stå som kontaktperson på denne lista har absolutt teieplikt overfor tredje person. Det er berre den som ringer på vegne av seg sjølv eller andre, som kan gje tillating til å be om hjelp frå andre instansar.

 

Informasjon om Bondens nettverk og psykisk helse i landbruket:

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet | Trygg bonde

Godt bondevett | En nettside om psykisk helse i landbruket

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458