Landbruksvikar

Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløserlagets plikt til å tilby bistand fra landbruksvikar er begrenset til 14 dager per sykdomstilfelle/krisesituasjon. Avløysarlaga har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det. Har du behov for landbruksvikar så ta kontakt med avløyserlaga. 

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

Skjåk Avløysarlag Sa

  • Daglig Leiar: Randi van Dam
  •  tlf 915 23 407

Lom Avløysarlag: tlf 61 21 90 95 eller 959 24 827