Laus ku og framtidstru

Eit mobiliseringsprosjekt for mjølk- og storfekjøttproduksjon i Lom og Skjåk, 2020 - 2021.

 

Prosjektet består av ei rekke tiltak som sett fokus på modernisering av driftsapparat og optimalisering av produksjonen. Målet er å stimulere til omlegging fra bås til lausdrift, og bidra til å oppretthalde talet på mjølk- og storfekjøttprodusentar i framtida. Målgruppa for prosjektet er mjølkeprodusentar og storfekjøttprodusentar i Lom og Skjåk, samt dei som har planar om å ta over ein gard med storfe eller starte opp med storfe.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Lom og Skjåk landbrukskontor, Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Kluke Agri, og faglaga i landbruket. 

Du kan følgje prosjektet på facebook ved å klikke her

Prosjektplan (PDF, 804 kB)

 

 

 

 

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458