Ny gardbrukar

 

For deg som vil starte opp som bonde eller skogbrukar kan det vere mange reglar, søknadar og ordningar å forholde seg til.

Statsforvaltaren i Vestland fylke har utarbeidd ei "bok" om sentrale tema i bondekvardagen. Mykje nyttig informasjon for den som er ny i næringa finn du i bondeboka 

Vi oppmodar deg som er ny til å ta kontakt med oss på landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller ønsker rettleiing. 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458
Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702