Velferdsordningar

Avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Tilskot til avløysing ved sjukdom og liknande skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn. 

Les meir om ordninga og korleis du søker på Landbruksdirektoratet sine sider

 

Tidlegpensjon 

Tidlegpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikta er å bidra til tidlegare generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering. 

Les meir om ordninga og korleis du søker på Landbruksdirektoratet sine sider

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458
Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496