Fast skjenkeløyve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk for kvar enkelt skjenkestad ut frå ei heilheitsvurdering av driftskonsept og innkomne uttaler  

Kommunen gjev løyve til skjenking innafor fylgjande skjenketider.

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

 

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

Kontakt

Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702