Næringsfond

Næringsvedtekter - Klikk for stort bildeNæringsvedtekter Haus byrå  

Skjåk næringsfond kan gje tilskott til etablerar og bedrifter. Næringskontoret kan rådgje for bruk av fondet og hjelpe til med å planleggje investeringar og bedriftsutviklingstiltak.

Send søknad med vedlegg til Skjåk kommune. Søknadar blir behandla av næringskontoret og lagt fram for politiske organ. Søknadsbeløp under 100.000 kroner blir behandla i Miljø- og næringsutvalet.

Kontakt

Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702