Næring i Skjåk

Næringskontoret arbeidar for tilrettelegging for næringslivet og har landbruksfagleg og bedriftsøkonomsk kompetanse på avdelinga. Vi kan kople deg mot rette miljø for utvikling av bedrifta og hjelpe til med skriving av søknadar for finansiering. 

Sentrale arbeidsområde og tenester:

  • Bedriftsutvikling og etablering
  • Søknader til næringsfondet i Skjåk kommune
  • Rådgjeving, informasjon og oppmuntring av etablerarar og næringsdrivande
  • Samfunnsutvikling og omdømmebygging for å gjere Skjåk meir attraktiv for næringsetablering og busetting

Har du spørsmål eller behov for rettleiing så ta gjerne kontakt med næringssjef Marianne Stensgård. 

Les meir om næringsliv og næringsutvikling på skjåk.no:

Bli gründer i Skjåk!

Oversikt over verksemder i Skjåk

Ledige stillingar

Kontakt

Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702