Næring i Skjåk

Næringskontoret arbeidar for tilrettelegging for næringslivet og har landbruksfagleg og bedriftsøkonomsk kompetanse på næringsavdelinga. Vi kan kople deg mot rette miljø for utvikling av bedrifta og hjelpe til med skriving av søknadar for finansiering.

  • Bedriftsutvikling og etablering
  • Søknader til næringsfondet i Skjåk kommune
  • Rådgjeving, informasjon og oppmuntring av etablerarar og næringsdrivande
  • Samfunnsutvikling og omdømmebygging for å gjere Skjåk meir attraktiv for næringsetablering og busetting

Kontakt

Marianne Stensgård
Næringssjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702