Nytt frå næringsavdelinga

Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

Påmelding nyheitsbrev

Glommen Mjøsen skog inviterer til skogstreff i Nord-Østerdal 28. og 29. oktober. 

Skjåk kommune inviterer alle som er interesserte i næringsutvikling i Skjåk til å bli med på nabobesøk til Stryn den 29. oktober. Samarbeid er tema for besøket, og vi får mellom anna eit innblikk i korleis næringslivsaktørar i Stryn samhandlar med kvarandre og med kommunen. 

Skjåk kommune deltok nyleg på seminar og idedugnad om rekruttering av ung kompetanse til distrikta. Seminaret vart arrangert av prosjektet "Krafttak for grønn vekst". 

Kommunane har fått tilført nye midlar frå KMD til den kommunale kompensasjonsordninga, og Skjåk kommune har fått kr. 448.000,- til fordeling. Midlane må delast ut innan 1. november. 

Styringsgruppa for Krafttak for grøn vekst hadde møte i Skjåk denne veka. Skjåk Energi er ein av initiativtakerne til prosjektet, og Lars-Egar Haugen nytta anledninga til å ta med styringsgruppa og næringssjefen på ei spennande bedriftsvandring i næringsparken.

Syklistane i velgjerdssykkellaget Team Rynkeby fekk med seg ei pengegåve frå varaordførar Kristen Haugen Dagsgard da dei passerte Skjåk denne veka.   

Eit ønske om å nytte lokale ressursar i Hjelledalen i Stryn til ny verdiskaping har resultert i eit innovativt og framtidsretta prosjekt der dyrking av mikroalgar til mat og fôr står i sentrum. Gründerne bak prosjektet er Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle, også omtalt som "algebøndene". 

I sommar blir det levert ut rykande fersk Gudbrandsdalsost til lokale bedrifter i Lom og Skjåk.