Nytt frå næringsavdelinga

Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

Påmelding nyheitsbrev

Syklistane i velgjerdssykkellaget Team Rynkeby fekk med seg ei pengegåve frå varaordførar Kristen Haugen Dagsgard da dei passerte Skjåk denne veka.   

Eit ønske om å nytte lokale ressursar i Hjelledalen i Stryn til ny verdiskaping har resultert i eit innovativt og framtidsretta prosjekt der dyrking av mikroalgar til mat og fôr står i sentrum. Gründerne bak prosjektet er Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle, også omtalt som "algebøndene". 

I sommar blir det levert ut rykande fersk Gudbrandsdalsost til lokale bedrifter i Lom og Skjåk. 

Det er stor sannsynlegheit for at du møter beitedyr når du ferdast i utmarka i Skjåk om sommaren, ettersom mange av husdyra er ute og pleier kulturlandskapet. Vi ber alle om å vise omsyn til beitedyra og halde avstand. Hugs bandtvangen! 

Les om restaureringa på Kolstad i Skjåk på heimesida hjå Kulturminnefondet.

Miljødirektoratet har fremja krav om at Glasopor AS må betale staten sine utgifter til opprydding av glasopor i Ottavassdraget etter storflaumen i 2018

Slik ser annonsen ut. Trykk på annonsen for større bilete.