Nytt frå næringsavdelinga

Næringsavdelinga i Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

PÅMELDING NYHEITSBREV

Har du ei bedrift med vekstpotensial, motivasjon til forandring og evne til gjennomføring? Da kan din bedrift bli utvalt til å delta på Innovasjon Norge sitt utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB-utvikling)!

AdobeStock_434295641.jpeg

Beitebrukarar lir i år store tap til rovvilt i Lom og Skjåk, og det er no høgsesong for tap til jerv. Det er ei stor belastning for gardbrukaren sjølv og dei næraste rundt. Vi vil derfor minne om kommunane sitt helsetilbod for dei som treng nokon å prate med. 

 Brenn du for ein idé og ynskjer innspel på korleis du kan utvikle den vidare? Går du med tankar om starte eige bedrift, men lurar på korleis du skal begynne? Har du bestemt deg for å satse og ynskjer gode støttespelarar på vegen? Da bør du melde deg på vårt etablerarkurs!

Landbrukskontoret vil frå og med august ha fast kontordag på Midtgard kvar onsdag. Vi held til i 3. etasje saman med miljø, teknisk og næring. Avtal gjerne eit besøk på med oss på førehand.

 

Skjåkutstillinga 25år

Skjåkutstillinga på Galleri Mathilde er 25 år i år! Skjåk kommune gratulerer og takkar for innsatsen, som Mathilde Skamsar gjer for kunsten og kunstnarar i og kring Skjåk. Skjåkutstillinga er ei heilt særeigen og variert salsutstilling med kunst frå både profesjonelle og amatørar. Den syner eit fenomenalt mangfald.

Les om restaureringa på Kolstad i Skjåk på heimesida hjå Kulturminnefondet.

I 2022 vil det vera mogleg å få tilskot til fjerning av piggtråd og gamle trådgjerde gjennom SMIL-ordninga i Lom og Skjåk. Søknadsfrist er 1. juni.

Hausten 2020 vart det vedteke i kommunestyret at Skjåk kommune skal utarbeide ein næringsstrategi. Nå kan du sjå og lese heile strategien, anten som kortversjon eller fullversjon.

Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevjande, og usikkerheit pregar næringa før årets vekstsesong. Landbruket er hovudsakleg ei statleg styrt næring, men kva kan kommunane bidra med for å avhjelpe den utfordrande situasjonen for landbruksnæringa i Lom og Skjåk?