Nytt frå næringsavdelinga

Næringsavdelinga i Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

PÅMELDING NYHEITSBREV

 Skjåk kommune søkjer 4 personar med fagbrev eller svennebrev som vil bli mester før neste sommar. Søknadsfrist er 20. februar 2022.

Sjå årets program! Årets stillingsslepp er for både lærlingar og alle som er på utkikk etter ny jobb.  Følg med torsdag 10. februar fra kl 0945.

Er du interessert i å lære meir om gardsdrift og dyrehald? Kunne du tenkje deg å arbeide som avløysar? Bli med på avløysarkurs 19. og 20. februar! 

Skjåk kommune er tildelt kr 419 000 til kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder del 6. Formålet med kompensasjonsordninga er å avhjelpe situasjonen i lokale verksemder som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjonar som vart innført i siste kvartal av 2021. 

 Fiberutbygginga er eit viktig fortrinn for innbyggjarane våre, og for folk og bedrifter som ynskjer å etablere seg i Skjåk.

Ny kommunebil

 Omreisande reklameplakat frå Skjåk