Nytt frå næringsavdelinga

Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

Påmelding nyheitsbrev

Skjåk kommune har fått tildelt kr 250.000 i kompensasjonsmidlar. Målet med ordninga er å hjelpe lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak og nedstenging, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane. 

Da bør du søke om å delta i INNspirator-programmet.

Næringskontoret oppmodar folk til å rydde opp i farlege gjerder og rundballplastikk

Vil di bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løysingar?

Vi ynskjer filmhelsing frå næringslivet 17. mai

Det er gledeleg at mange yngre har delteke aktivt og vist stort engasjement rundt arbeidet vi driv på med.