Nytt frå næringsavdelinga

Næringsavdelinga i Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

PÅMELDING NYHEITSBREV

Det er stor sannsynlegheit for at du møter beitedyr når du ferdast i utmarka i Skjåk om sommaren, ettersom mange av husdyra er ute og pleier kulturlandskapet. Vi ber alle om å vise omsyn til beitedyra og halde avstand. Hugs bandtvangen! 

Miljødirektoratet har fremja krav om at Glasopor AS må betale staten sine utgifter til opprydding av glasopor i Ottavassdraget etter storflaumen i 2018

Slik ser annonsen ut. Trykk på annonsen for større bilete.

Da bør du søke om å delta i INNspirator-programmet.

Næringskontoret oppmodar folk til å rydde opp i farlege gjerder og rundballplastikk

Vil di bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løysingar?