Nytt frå næringsavdelinga

Næringsavdelinga i Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

PÅMELDING NYHEITSBREV

Da bør du søke om å delta i INNspirator-programmet.

Næringskontoret oppmodar folk til å rydde opp i farlege gjerder og rundballplastikk

Vil di bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løysingar?

Det er gledeleg at mange yngre har delteke aktivt og vist stort engasjement rundt arbeidet vi driv på med.