Status flaumførebygging i Bismo

Skjåk kommune

På denne sida finn du oppdatert informasjon og kunngjeringar frå Skjåk kommune og NVE.

Sjå fleire nyheiter og status for arbeidetlengst ned på sida her!

Kontakt

Bernt Dahl
Teknisk sjef
Mobil 453 13 301