Klima og miljø

Klima og miljø

Klimaendringane er globale, men årsakane, skadane og løysingane finst lokalt. På denne sida vil du få informasjon om alt frå miljøstatus til kva Skjåk kommune gjer for å møte klimautfordringane.

Klima- og miljøarbeid i Skjåk

Skjåk kommune sin gjeldande klima- og miljøplan vart vedteke i sak 27/10 den 29.4.2010. Kommunen har starta arbeidet med å revidere planen. Nedanfor ligg forslag til planprogram som nå ligg ute på høyring. Utarbeiding av sjølve klima- og miljøplan vil starte opp i februar 2023.

(linkar og vedlegg kjem seinare)

Kontakt

Tea Karoline Mork
Næringskonsulent (prosjekt)
Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145