Klima og miljø

Klima- og miljøarbeid i Skjåk

Klimaendringane er globale, men årsakane, skadane og løysingane finst lokalt. På denne sida vil du få informasjon om alt frå miljøstatus til kva Skjåk kommune gjer for å møte klimautfordringane.

Skjåk kommune sin gjeldande klima- og miljøplan vart vedteke i sak 27/10 den 29.4.2010. Kommunen har starta arbeidet med å revidere planen. Nedanfor ligg forslag til planprogram som nå ligg ute på høyring. Utarbeiding av sjølve klima- og miljøplan vil starte opp i februar 2023.

(linkar og vedlegg kjem seinare)

Kontakt

Tea Karoline Mork
Næringskonsulent (prosjekt)
Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145